Ochrana osobních údajů

Webový portál rychledoprace.cz při své činnosti nakládá s informacemi, které označujeme jako osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Provozovatel rychledoprace.cz prohlašuje, že si je vědom ochrany osobních údajů a dodržování všech zákonných pravidel.

Rychledoprace.cz při své činnosti schraňuje pouze informace, které jsou v přímé souvislosti s vyhledáváním zaměstnání a zaměstnanců. V žádném případě nezískává ani nearchivuje údaje týkající se rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání, politického smyšlení a jiných citlivých údajů.

Rychle do Práce